ICT Kompetence učitelů

Rok sběru
2006
Sběratel dat

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cílová populace

učitelé

Velikost souboru
30374
Způsob sběru
Kvalitativní
Popis způsobu sběru

kvalitativní sběr dat u cílové skupiny pedagogičtí pracovníci základních, středních a vyšších odborných škol

Odkazy

Popis

Toto šetření je zacílené na učitele, kteří absolvovali kurzy pořádané akreditovanými školícími středisky SIPVZ.

Šetření sleduje vliv informačních technologií a vzdělávání v moderní informační společnosti se zaměřením na pedagogické pracovníky a hodnotí realizované vzdělávací akce.

Dokument se části snaží analyzovat problematiku ICT kompetencí učitelů v šíři kontextu, který problematiku kompetencí učitelů (ale samozřejmě i s odkazem na kompetence žáku) reflektuje do národních kurikul, reforem školských vzdělávacích soustav a zejm. modelu přístupu k osvojování a dalších rozvíjení ICT kompetencí učitelů.

Informační společnost, jejíž dimenze prostupují všemi oblastmi lidského konání, má své konsekvence vyvolané signifikantními změnami a transformací společnosti i ve vzdělávání, a tudíž i v práci učitele. Jinými slovy, prostorem, ve kterém k reformám vzdělávaní dochází, je právě aktuálně prostředí informační společnosti.

  • Popis

    Toto šetření je zacílené na učitele, kteří absolvovali kurzy pořádané akreditovanými školícími středisky SIPVZ.

    Šetření sleduje vliv informačních technologií a vzdělávání v moderní informační společnosti se zaměřením na pedagogické pracovníky a hodnotí realizované vzdělávací akce.

    Dokument se části snaží analyzovat problematiku ICT kompetencí učitelů v šíři kontextu, který problematiku kompetencí učitelů (ale samozřejmě i s odkazem na kompetence žáku) reflektuje do národních kurikul, reforem školských vzdělávacích soustav a zejm. modelu přístupu k osvojování a dalších rozvíjení ICT kompetencí učitelů.

    Informační společnost, jejíž dimenze prostupují všemi oblastmi lidského konání, má své konsekvence vyvolané signifikantními změnami a transformací společnosti i ve vzdělávání, a tudíž i v práci učitele. Jinými slovy, prostorem, ve kterém k reformám vzdělávaní dochází, je právě aktuálně prostředí informační společnosti.