Mediální gramotnost - nový rozměr vzdělávání

Rok sběru
2006
Sběratel dat

STEM - Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3.

Cílová populace

18 až 59 let (kvótní výběr podle kriterií pohlaví, věku, vzdělání, velikostního pásma
bydliště a kraje)

Velikost souboru
1313
Způsob sběru
Kvalitativní
Popis způsobu sběru

Šlo o 1313 respondentů z celé ČR ve věku 18 až 59 let (kvótní výběr podle kriterií pohlaví, věku, vzdělání, velikostního pásma bydliště a kraje). Standardizované osobní rozhovory (face to face) provedli tazatelé STEM v prosinci roku 2006.

Odkazy

Popis

Studie se zabývá problematikou dalšího vzdělávání a význam médií pro další vzdělávání. Předpokládá se, že v informační společnosti význam médií a e-learningu do značné míry spolurozhoduje o dynamice a úrovni znalostí společnosti.

I když masová media, mediální komunikace a mediální gramotnost jsou velmi častými náměty odborných, politických i žurnalistických úvah, je v českém prostředí doposud jen velmi málo publikaci, které by se snažily toto důležité téma uchopit a podrobněji zpracovat. Téma mediální gramotnosti a mediální výchovy se přitom stává stále běžnější součástí našich životů – proniklo dokonce již i do obsahu všeobecného vzdělávaní jako jedno z průřezových témat.

  • Popis

    Studie se zabývá problematikou dalšího vzdělávání a význam médií pro další vzdělávání. Předpokládá se, že v informační společnosti význam médií a e-learningu do značné míry spolurozhoduje o dynamice a úrovni znalostí společnosti.

    I když masová media, mediální komunikace a mediální gramotnost jsou velmi častými náměty odborných, politických i žurnalistických úvah, je v českém prostředí doposud jen velmi málo publikaci, které by se snažily toto důležité téma uchopit a podrobněji zpracovat. Téma mediální gramotnosti a mediální výchovy se přitom stává stále běžnější součástí našich životů – proniklo dokonce již i do obsahu všeobecného vzdělávaní jako jedno z průřezových témat.