Práce na dálku jako alternativa pro regionální rozvoj

Rok sběru
2006
Sběratel dat

Mgr. Pavel Sládek

Cílová populace

ČR 16-65, zaměstnanci

Velikost souboru
406
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru

Šetření dospělých ve věku 16, 65 let, Účast 24 zemí, celkem 166 000 respondentů, V ČR osloveno 14 000 domácností, data získána od 6102 .

Odkazy

Související texty

https://www.pef.czu.cz/dl/46396

Popis

Výzkum proběhl v roce 2002 mezi studenty České zemědělské univerzity – provozně ekonomické fakulty a v roce 2003 mezi studenty Českého vysokého učení technického – strojní fakulty.

Výzkumu se zúčastnilo 406 studentů (především 3. ročníku oboru provoz a ekonomika a 2. ročníku fakulty strojní.

Charakteristika vybraných respondentů – pracovníků na dálku formou polostrukturovaného rozhovoru.

Teleworking neboli práce na dálku je nový způsob organizace práce. Podstatou je omezení nutnosti dojíždět na stanoviště firmy a vykonávat práce v pevné pracovní době. Práce na dálku umožňuje individuálně si optimalizovat vykonávání práce podle vlastních potřeb z hlediska času i místa.

  • Popis

    Výzkum proběhl v roce 2002 mezi studenty České zemědělské univerzity – provozně ekonomické fakulty a v roce 2003 mezi studenty Českého vysokého učení technického – strojní fakulty.

    Výzkumu se zúčastnilo 406 studentů (především 3. ročníku oboru provoz a ekonomika a 2. ročníku fakulty strojní.

    Charakteristika vybraných respondentů – pracovníků na dálku formou polostrukturovaného rozhovoru.

    Teleworking neboli práce na dálku je nový způsob organizace práce. Podstatou je omezení nutnosti dojíždět na stanoviště firmy a vykonávat práce v pevné pracovní době. Práce na dálku umožňuje individuálně si optimalizovat vykonávání práce podle vlastních potřeb z hlediska času i místa.

Související pojmy