Konkurenceschopnost

Strategický cíl 2 je zaměřen na téma podpory rozvoje digitální gramotnosti ze strany zaměstnavatelů. Absence systematické podpory zaměstnanců v této oblasti má často významné dopady na konkurenceschopnost českých podniků. Existují poměrně značné rozdíly ve využívání digitálních technologií mezi malými a středními podniky na straně jedné a velkými podniky na straně druhé. Velké podniky jsou na tom nesrovnatelně lépe – mají výkonnější specializované IT pracoviště a ve vedení podniku je obvykle pracovník, který disponuje vysokou úrovní strategické dimenze digitální gramotnosti.
Vedoucí pracovníci malých a středních podniků a drobní podnikatelé se soustřeďují především na dosažení svých ekonomických cílů a nejsou ochotni řešit absenci základních znalostí a dovedností. Základní úroveň digitální gramotnosti je zaměstnavateli u většiny zaměstnanců již předpokládána, stejně jako schopnost číst, psát a počítat. Pokud jsou zaměstnavatelé ochotni do rozvoje digitálních kompetencí zaměstnanců investovat, pak je to převážně v oblasti specifických a nepřenositelných digitálních kompetencí (např. využívání aplikací typu účetního software).

Data
Název Rok sběru Cílová populace Velikost souboru Klíčová slova
Informační společnost v číslech 2014-2016 Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016

ČR, 18+

10 000 000 digitální gramotnost, digitalizace detail
Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2016) Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016

ČR, 18+

10 000 000 digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální začleňování, digitalizace detail
E-Skills for Jobs ve vzdělávání na Univerzitě J.E.Purkyně Rok sběru: 2014

ČR, 18+

99 digitální kompetence detail
Informační gramotnost VŠ studentů Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005

ČR, 18+

900 digitální gramotnost detail
Informační gramotnost Rok sběru: 2005

ČR, 15+

16 500 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Celostátní projekt E-bezpečí Rok sběru: 2015

ČR, žáci a studenti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče

0 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě - Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015

ČR, Právnické a fyzické osoby s 10 a více zaměstnanými osobami ve vybraných odvětvích ekonomické činnosti.

7 812 digitální gramotnost detail
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016

ČR, 16+

8 163 digitální gramotnost, digitální vyloučení, digitalizace detail
Využívání ICT v organizacích veřejné správy Rok sběru: 2011

Organizace VS, zahrnuje organizační složky státu, všechny kraje i obce (včetně městských částí hl.m. Prahy).

6 615 digitální gramotnost, digitální začleňování detail
9 z 10 zaměstnavatelů v e-commerce nabízí home office Rok sběru: 2016

klienti HR agentury

6 102 digitální gramotnost, digitalizace detail
Dospělí na okraji informační společnosti - specifika překonávání digitální propasti Rok sběru: 2010

ČR 18+, marginalizované osoby

26 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální vyloučení, digitální začleňování detail
Současné možnosti využití informačních technologií ve škole Rok sběru: 2008

ČR, žáci ZŠ a studenti SŠ

1 928 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
ICT Kompetence učitelů Rok sběru: 2006

učitelé

30 374 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail
Práce na dálku jako alternativa pro regionální rozvoj Rok sběru: 2006

ČR 16-65, zaměstnanci

406 digitální gramotnost, digitalizace detail
Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice Rok sběru: 2015

ČR 16+

8 059 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Počítačová gramotnost zaměstnanců vybrané společnosti Rok sběru: 2015

ČR 18+, zaměstnanci

104 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail
Průzkum webových stránek veřejné správy Rok sběru: 2013

ČR, státní správa, samospráva

244 digitalizace detail
Využívání ICT v organizacích veřejné správy Rok sběru: 2011

ČR, státní správa, samospráva

6 615 digitální gramotnost, digitalizace detail
Mezinárodní šetření ICILS 2013 Rok sběru: 2013

žáci 8. ročníků ZŠ

3 200 digitální gramotnost, digitální propast, digitální začleňování, digitalizace detail
EU Kids Online Rok sběru: 2010

EU, děti 9-16 let

1 009 digitální gramotnost, digitální začleňování detail
World Internet Project 2014 Rok sběru: 2014

ČR, 15+

1 316 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální propast, digitální začleňování, digitalizace detail
Aktér 12 - 2011 Rok sběru: 2011

ČR 18+

1 109 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail