Využívání mobilního telefonu dětmi 8-18let

Rok sběru
2009
Sběratel dat

Kopecký & Krejčí

Cílová populace

ČR, 8-18 let

Velikost souboru
2567
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru

Výzkumný vzorek byl složen především žáky základních a středních škol v České republice. Pohlaví bylo zastoupeno půl na půl, z hlediska věku rozdělení do 4 věkových kategorií, kdy více než 87 % všech respondentů bylo ve věku 11-16 let.

Popis

Mezi první provedená výzkumná šetření patřil výzkum s názvem Využívání mobilního telefonu dětmi 8-18 let z roku 2009. Výzkumný vzorek čítal 2 567 respondentů tvořených především žáky základních a středních škol v České republice. Z hlediska pohlaví bylo zastoupení půl na půl, z hlediska věku pak byli žáci rozděleni do 4 věkových kategorií, kdy více než 87 % všech respondentů bylo ve věku 11-16 let. Výsledky ukazují, že čeští žáci a studenti aktivně využívají telefony, a to především pro komunikaci a zábavu. Co se bezpečnosti používání mobilního telefonu týká, tak tyto informace respondenti získávají především od rodičů, kteří je seznamují jak s pravidly používání, tak i možnými rizika. Nejčastější způsob, jak žáci a studenti hodnotí věrohodnost SMS, je podle telefonního čísla. Pokud by se žáci stali obětí mobilního útoku, tak necelých 98 % z nich by dokázalo navrhnout postup, jak postupovat (Kopecký & Krejčí, 2009).

  • Popis

    Mezi první provedená výzkumná šetření patřil výzkum s názvem Využívání mobilního telefonu dětmi 8-18 let z roku 2009. Výzkumný vzorek čítal 2 567 respondentů tvořených především žáky základních a středních škol v České republice. Z hlediska pohlaví bylo zastoupení půl na půl, z hlediska věku pak byli žáci rozděleni do 4 věkových kategorií, kdy více než 87 % všech respondentů bylo ve věku 11-16 let. Výsledky ukazují, že čeští žáci a studenti aktivně využívají telefony, a to především pro komunikaci a zábavu. Co se bezpečnosti používání mobilního telefonu týká, tak tyto informace respondenti získávají především od rodičů, kteří je seznamují jak s pravidly používání, tak i možnými rizika. Nejčastější způsob, jak žáci a studenti hodnotí věrohodnost SMS, je podle telefonního čísla. Pokud by se žáci stali obětí mobilního útoku, tak necelých 98 % z nich by dokázalo navrhnout postup, jak postupovat (Kopecký & Krejčí, 2009).