Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci

Rok sběru
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Sběratel dat

Český statistický úřad

Cílová populace

ČR, 16+

Velikost souboru
8163
Způsob sběru
Kvalitativní
Popis způsobu sběru

Face-to-face rozhovory metodou CAPI.

Odkazy

Popis

Pravidelné šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (realizované v rámci VŠPS) obsahuje část zaměřenou na využívání informačních technologií pro komunikaci s veřejnou správou (a to jednotlivci pro soukromé účely). Ačkoli nabízí bohaté členění základního souboru dle věkové skupiny, vzdělání, ekonomické aktivity, pohlaví, či příjmu, nedoporučuje se rozdělení na územní celky (resp. maximálně na úrovni regionů soudržnosti NUTS2 s výhradami na kraje NUTS3).

Pro potřeby projektu Digistrategie je vhodný celý oddíl „Použití internetu ve vztahu k veřejné správě“, zabývající se způsobem komunikace jednotlivců s VS (vyhledávání informací na webu, stahování dokumentů, emailová komunikace, vyplnění formulářů on-line, popř. důvod jejich nevyplnění – tj. co činí občanům potíže? Tato data mohou být inspirativní).

  • Popis

    Pravidelné šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (realizované v rámci VŠPS) obsahuje část zaměřenou na využívání informačních technologií pro komunikaci s veřejnou správou (a to jednotlivci pro soukromé účely). Ačkoli nabízí bohaté členění základního souboru dle věkové skupiny, vzdělání, ekonomické aktivity, pohlaví, či příjmu, nedoporučuje se rozdělení na územní celky (resp. maximálně na úrovni regionů soudržnosti NUTS2 s výhradami na kraje NUTS3).

    Pro potřeby projektu Digistrategie je vhodný celý oddíl „Použití internetu ve vztahu k veřejné správě“, zabývající se způsobem komunikace jednotlivců s VS (vyhledávání informací na webu, stahování dokumentů, emailová komunikace, vyplnění formulářů on-line, popř. důvod jejich nevyplnění – tj. co činí občanům potíže? Tato data mohou být inspirativní).