Digitální gramotnost - Zpráva o stavu a výuce digitální gramotnosti a komparace se zahraničím

Rok sběru
2017
Sběratel dat

Median

Cílová populace

ČR

Velikost souboru
0
Způsob sběru
Kvalitativní/Kvantitativní
Popis způsobu sběru

Desk research

Odkazy

Popis

Tato zpráva byla zpracována na základě zadání MPSV pro potřeby boje proti digitálnímu vyloučení.

Zpráva se soustředí na zmapování aktuální situace a přehled dostupných zdrojů v České republice i zahraničí.

Dynamický rozvoj informačních technologií do značné míry ztěžuje systematické mapování stavu digitální gramotnosti a jejího vývoje, protože relevance jednotlivých aktivit a s nimi spojených kompetencí se neustále proměňuje. Obtížná predikovatelnost vývoje dalšího rozvoje a rizik s rozvojem spojených znesnadňuje nastavení jasnějších kritérií.

V celkovém pohledu lze konstatovat, že digitální gramotnost v ČR dosahuje zhruba průměru zemí EU
či OECD, výrazněji zaostáváme v oblasti e-governmentu. Stejně jako v zahraničí, i u nás jsou specifické
skupiny výrazněji ohroženy.

Digitální vyloučení částečně kopíruje dřívější linii nerovností a může ji prohlubovat. Lidé s absencí digitální gramotnosti mají horší přístup k informacím a vzdělání. Jako důvod vlastního digitálního vyloučení lidé uvádějí neznalost, nemožnost přístupu k ICT technologiím nebo nezájem o ně a jejich vnímaná neužitečnost.

 • Popis

  Tato zpráva byla zpracována na základě zadání MPSV pro potřeby boje proti digitálnímu vyloučení.

  Zpráva se soustředí na zmapování aktuální situace a přehled dostupných zdrojů v České republice i zahraničí.

  Dynamický rozvoj informačních technologií do značné míry ztěžuje systematické mapování stavu digitální gramotnosti a jejího vývoje, protože relevance jednotlivých aktivit a s nimi spojených kompetencí se neustále proměňuje. Obtížná predikovatelnost vývoje dalšího rozvoje a rizik s rozvojem spojených znesnadňuje nastavení jasnějších kritérií.

  V celkovém pohledu lze konstatovat, že digitální gramotnost v ČR dosahuje zhruba průměru zemí EU
  či OECD, výrazněji zaostáváme v oblasti e-governmentu. Stejně jako v zahraničí, i u nás jsou specifické
  skupiny výrazněji ohroženy.

  Digitální vyloučení částečně kopíruje dřívější linii nerovností a může ji prohlubovat. Lidé s absencí digitální gramotnosti mají horší přístup k informacím a vzdělání. Jako důvod vlastního digitálního vyloučení lidé uvádějí neznalost, nemožnost přístupu k ICT technologiím nebo nezájem o ně a jejich vnímaná neužitečnost.