Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie

Rok sběru
2016
Sběratel dat

Microsoft

Cílová populace

ČR, SR, Belgie Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Slovensko a Velká Británie, 11-30 let, ženy

Velikost souboru
500
Způsob sběru
Kvantitativní
Popis způsobu sběru

Online strukturovaný dotazník, kvóty na věkové skupiny (rovnoměrné rozložení věkových skupin 11-15, 16-19, 20-23, 24-27, 28-30)

Odkazy

Popis

Toto šetření bylo provedeno na vzorku evropských dívek a žen a mělo za cíl zjistit, proč dívky ve vybraných evropských zemích včetně České republiky nechtějí studovat přírodovědné a technické obory. Jeho cílem bylo získat odpovědi na otázky, kdy přesně začne klesat jejich zájem o tyto obory a IT a jaké jsou pro to důvody. Výzkum se zameřoval na existenci a stav podpory rodičů a učitelů, zažité stereotypy, dostatek praktických vzorů a sebejistotu ohledně možného uplatnění.

Otázky se týkají oblasti STEM (Science, Technology, Engineering, Math), tj. ve spojení s předměty v české škole např. matematika, fyzika, průmyslový design a technologie, chemie, biologie a informatika.

Specifický popis datového souboru II - kde jsou informace relevantní z hlediska digitální gramotnosti (které otázky nebo úseky dat).

Ot. WHY 1 – vztah k technickým oborům, rolové modely – rodiče a učitelé

SLF 1 – gender porovnání

SOC1 – programátor – motivace, gender

RTL – osobní vztah k technickým oborům

Ot. WHY 2 - rolové modely – rodiče a učitelé

IMA – vlastní motivace k práce v technických oborech

 • Popis

  Toto šetření bylo provedeno na vzorku evropských dívek a žen a mělo za cíl zjistit, proč dívky ve vybraných evropských zemích včetně České republiky nechtějí studovat přírodovědné a technické obory. Jeho cílem bylo získat odpovědi na otázky, kdy přesně začne klesat jejich zájem o tyto obory a IT a jaké jsou pro to důvody. Výzkum se zameřoval na existenci a stav podpory rodičů a učitelů, zažité stereotypy, dostatek praktických vzorů a sebejistotu ohledně možného uplatnění.

  Otázky se týkají oblasti STEM (Science, Technology, Engineering, Math), tj. ve spojení s předměty v české škole např. matematika, fyzika, průmyslový design a technologie, chemie, biologie a informatika.

  Specifický popis datového souboru II - kde jsou informace relevantní z hlediska digitální gramotnosti (které otázky nebo úseky dat).

  Ot. WHY 1 – vztah k technickým oborům, rolové modely – rodiče a učitelé

  SLF 1 – gender porovnání

  SOC1 – programátor – motivace, gender

  RTL – osobní vztah k technickým oborům

  Ot. WHY 2 - rolové modely – rodiče a učitelé

  IMA – vlastní motivace k práce v technických oborech