Elektronické služby veřejné správy

Strategický cíl 5 je zaměřen na elektronické služby veřejné správy. Níže uvedené datové zdroje se nacházejí zejména v gesci Českého statistického úřadu, který se dlouhodobě zabývá sběrem dat v oblasti fungování e-Governmentu. Sledována je nejen vybavenost organizací veřejné správy informačními technologiemi a kvalifikovanými pracovníky, ale i schopnost zpřístupnit on-line služby jednotlivcům i podnikům. Vzhledem k vysokým dosahovaným hodnotám některých ukazatelů (a tedy jejich nadbytečnosti) klesá počet realizovaných šetření. V současnosti nejsou sledovány komplexní informace o využívání informačních technologií ve veřejné správě, ani o stavu digitálních kompetencí pracovníků v organizacích veřejné správy, ačkoli aktuální data by mohla napomoci k efektivnějšímu naplnění strategického cíle. Například dostatečný počet (schopných) programátorů a IT techniků je nutným předpokladem pro úspěšnou a efektivní digitalizaci spojenou se zefektivněním komunikace mezi organizacemi veřejné správy a občany či podniky.

Data
Název Rok sběru Cílová populace Velikost souboru Klíčová slova
Digitální gramotnost - Zpráva o stavu a výuce digitální gramotnosti a komparace se zahraničím Rok sběru: 2017

ČR

0 digitální gramotnost, digitální vyloučení, digitální začleňování, digitalizace detail
Digitální kompetence – digitální gramotnost Rok sběru: 2016

neuvedeno

0 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Informační společnost v číslech 2014-2016 Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016

ČR, 18+

10 000 000 digitální gramotnost, digitalizace detail
Informační gramotnost VŠ studentů Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005

ČR, 18+

900 digitální gramotnost detail
Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2010

ČR, 18+, zaměstnanci knihoven

763 digitální kompetence detail
Celostátní projekt E-bezpečí Rok sběru: 2015

ČR, žáci a studenti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče

0 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě - Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015

ČR, Právnické a fyzické osoby s 10 a více zaměstnanými osobami ve vybraných odvětvích ekonomické činnosti.

7 812 digitální gramotnost detail
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci Rok sběru: 2004, Rok sběru: 2005, Rok sběru: 2006, Rok sběru: 2007, Rok sběru: 2008, Rok sběru: 2009, Rok sběru: 2010, Rok sběru: 2011, Rok sběru: 2012, Rok sběru: 2013, Rok sběru: 2014, Rok sběru: 2015, Rok sběru: 2016

ČR, 16+

8 163 digitální gramotnost, digitální vyloučení, digitalizace detail
Využívání ICT v organizacích veřejné správy Rok sběru: 2011

Organizace VS, zahrnuje organizační složky státu, všechny kraje i obce (včetně městských částí hl.m. Prahy).

6 615 digitální gramotnost, digitální začleňování detail
ICT Kompetence učitelů Rok sběru: 2006

učitelé

30 374 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail
Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice Rok sběru: 2015

ČR 16+

8 059 digitální gramotnost, digitální kompetence detail
Počítačová gramotnost zaměstnanců vybrané společnosti Rok sběru: 2015

ČR 18+, zaměstnanci

104 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail
Mediální gramotnost - nový rozměr vzdělávání Rok sběru: 2006

18 až 59 let (kvótní výběr podle kriterií pohlaví, věku, vzdělání, velikostního pásma
bydliště a kraje)

1 313 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitální začleňování, digitalizace detail
Průzkum webových stránek veřejné správy Rok sběru: 2013

ČR, státní správa, samospráva

244 digitalizace detail
Využívání ICT v organizacích veřejné správy Rok sběru: 2011

ČR, státní správa, samospráva

6 615 digitální gramotnost, digitalizace detail
Aktér 12 - 2011 Rok sběru: 2011

ČR 18+

1 109 digitální gramotnost, digitální kompetence, digitalizace detail